Worker Role Interview / Werknemersrol Interview

WRI

De WRI is een semi-gestructureerd interview en wordt gescoord 4-puntschaal. De WRI meet de psychosociale- en omgevingsfactoren die na ziekte of letsel de terugkeer naar de werkvloer beïnvloeden. Het doel is dat de cliënt samen met de ergotherapeut aan de hand van het interview verschillende aspecten van zijn/haar leven en werk bespreekt. De WRI combineert informatie uit het interview en gegevens uit een observatie van een arbeidsrevalidatieprogramma

Auteur(s) Nederlandse versie vertaald door de Hogeschool Amsterdam (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen