World Health Organization Disability Assessment Schedule

WHODAS II

De WHODAS II is gebaseerd op een internationaal classificatie systeem en wordt gebruikt bij het beoordelen van het functieniveau van een persoon waarbij de nadruk ligt op activiteiten en participatieniveau. De WHODAS meet de volgende domeinen: verstaan en communiceren, mobiliteit, zelfverzorging, interactie met mensen, huishouden en activiteiten, participatie in maatschappij. De vragenlijst richt zich op de laatste 30 dagen en de scoring is gebaseerd op gemiddelde waarden van de antwoorden die vervolgens in een tandaardschaal omgezet worden. Voor de afname van de lijst is een uitgebreide training vereist.

Auteur(s) Oorspronkelijke versie : WHO´s Assessment, Classification and Epidemiology Group (2001)
Nederlandse versie : WHO´s Assessment, Classification and Epidemiology Group
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Communicatie, Huishouden, Mobiliteit/bewegen, Participatie algemeen, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat