Writing Readiness Inventory Tool In Context

WRITIC

De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf tot en met zes en een half jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie. De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Auteur(s) van Hartingsveldt M, de Vries L, Cup EH, de Groot IJ, Nijhuis-van der Sanden MW (2014)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Performance
Functies Activiteiten, Participatie algemeen
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen