Ziektelastmeter COPD

Patiënten met COPD ondervinden met regelmaat beperkingen, klachten en zorgen door en over hun aandoening: ze ervaren ziektelast. De Ziektelastmeter is ontwikkeld om de zorgverlener en de patiënt inzicht te geven in de belangrijkste factoren die de ziektelast van de patiënt bepalen aan de hand van een vragenlijst, waarvan de antwoorden worden omgezet in een ballonnenschema. Het gaat in op de fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale aspecten die een rol spelen bij de ervaren ziektelast. Omdat de scores van de vorige keer worden weergegeven, kan ook naar de verandering sinds het laatste consult gekeken worden. De Ziektelastmeter helpt om structuur te geven in een consult en om gezamenlijke besluiten te maken. Het instrument bevat behandeladviezen en stimuleert zelfmanagement.

Auteur(s) Slok AHM (2014)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Vragenlijst
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Huishouden, Maatschappelijk-sociaal leven, Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Tussenmenselijke interacties en relaties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Longaandoeningen