Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij als organisatie (Zuyd Hogeschool) omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 1. Wat is Meetinstrumenten in de zorg?
 2. Hoe kan ik Meetinstrumenten in de zorg bereiken?
 3. Persoonsgegevens die door Meetinstrumenten in de zorg worden verwerkt
 4. Verwerkt Meetinstrumenten in de zorg bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
 5. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 6. Hoe lang bewaart Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens?
 7. Deelt Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens met derden?
 8. Hoe analyseert Meetinstrumenten in de zorg uw websitebezoek?
 9. Uw rechten
 10. Verantwoordelijkheden van Meetinstrumenten in de zorg
 11. Functionaris Gegevensbescherming

1. Wat is Meetinstrumenten in de zorg?

In de zorg wordt veel gemeten met verschillende typen meetinstrumenten. Voor studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals is het vaak lastig om de originele versies van meetinstrumenten te achterhalen. Ook is het een uitdaging om achtergrondinformatie over meetinstrumenten te vinden, zoals invulinstructies, hanteerbaarheid en klinimetrische eigenschappen. Op onze website kunt u van meer dan 400 meetinstrumenten deze informatie vinden.

De website is in beheer van het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool. Voor de informatie over de klinimetrische kwaliteit werken we samen met de COSMIN groep en voor de verduurzaming met het Brightlands Innovatieprogramma Limburg Meet. Informatie over Meetinstrumenten in de zorg kunt u verder nog vinden op de pagina Ons verhaal.

2. Hoe kan ik Meetinstrumenten in de zorg bereiken?

Op onze contactpagina vindt u manieren om met Meetinstrumenten in de zorg contact op te nemen.

3. Persoonsgegevens die door Meetinstrumenten in de zorg worden verwerkt

Meetinstrumenten in de zorg verwerkt geen persoonsgegevens over u, tenzij u deze gegevens zelf aan Meetinstrumenten in de zorg verstrekt door gebruik van het contactformulier. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Meetinstrumenten in de zorg, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als bezoeker gebruikmaakt van het contactformulier van Meetinstrumenten in de zorg, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt in correspondentie

4. Verwerkt Meetinstrumenten in de zorg bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De website van Meetinstrumenten in de zorg is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Verder heeft Meetinstrumenten in de zorg op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Meetinstrumenten in de zorg kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Meetinstrumenten in de zorg ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Meetinstrumenten in de zorg worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Meetinstrumenten in de zorg onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Meetinstrumenten in de zorg u contact op te nemen via de contactpagina. Meetinstrumenten in de zorg zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

5. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Als u gebruikmaakt van de website van Meetinstrumenten in de zorg worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het in contact komen met u als u het contactformulier heeft ingevuld.
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website van Meetinstrumenten in de zorg teneinde daarmee de website te verbeteren.

Indien Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciƫle, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Meetinstrumenten in de zorg dit nadat uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

6. Hoe lang bewaart Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens?

Meetinstrumenten in de zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen.

7. Deelt Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens van het contactformulier niet met derden.

8. Hoe analyseert Meetinstrumenten in de zorg uw websitebezoek?

Meetinstrumenten in de zorg maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Meetinstrumenten in de zorg wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Meetinstrumenten in de zorg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Meetinstrumenten in de zorg in staat is de website te optimaliseren.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Het blokkeren of verwijderen van deze cookies kan leiden tot een verminderde werking.

partners Word gebruikt om u af en toe een melding te tonen dat deze site mede mogelijk is gemaakt door onze communitypartners en sponsoren.

Analytische cookies

Onze analytische cookies bevatten geen persoonlijke data en verzamelen deze ook niet. Ze worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen over het gebruik van onze website om ons te helpen onze services voortdurend te verbeteren.

_ga Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden door Google Analytics.
_gat Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeken naar hun servers te monitoren.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Meetinstrumenten in de zorg van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij Meetinstrumenten in de zorg deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting.

U kunt uw bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen naar privacy@zuyd.nl. Wel stelt Meetinstrumenten in de zorg vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat Meetinstrumenten in de zorg uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of u niet tevreden bent met de reactie van Meetinstrumenten in de zorg op uw verzoek, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Desalniettemin verzoeken wij u om uw klacht eerst kenbaar te maken bij Meetinstrumenten in de zorg via privacy@zuyd.nl.

10. Verantwoordelijkheden van Meetinstrumenten in de zorg

Zuyd Hogeschool treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Meetinstrumenten in de zorg werden verkregen;

11. Functionaris Gegevensbescherming

Zuyd Hogeschool heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Meetinstrumenten in de zorg. Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Meetinstrumenten in de zorg wordt gewaarborgd, neem dan contact op via functionarisgegevensbescherming@zuyd.nl

Heerlen, 1 feb 2020